Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących danych osobowych, a mianowicie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziliśmy niezbędne aktualizacje do naszej Polityki prywatności, aby wskazać Państwu jakie informacje zbieramy i dlaczego.

 

Polityka prywatności

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OPAKMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Karola Marcinkowskiego 110, w Inowrocławiu.
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub elektronicznie poprzez email: rodo
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celach:
 • realizacji procesów handlowych,
 • zawarcia i wykonania umowy,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności,
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych (na podstawie art.6 ust.1 lit. c),
 • w wewnętrznych celach administracyjnych realizowanych w ramach przedsiębiorstwa,
 • komunikacji marketingowej, na podstawie Państwa zgody i do czasu złożenia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w tym celu,
 • w celu oceny wiarygodności płatniczej, windykacji należności,
 • w celu analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia dotychczasowej współpracy.
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), a także w jakim otrzymuje je  od Państwa w związku ze skierowanym zapytaniem handlowym, realizacją zamówienia/umowy. 
 2. OPAKMET Sp. z o.o. przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię i nazwisko, adres mailowy, nazwa i siedziba pracodawcy, adres do korespondencji, numer telefonu, stanowisko pracy. Ponadto może przetwarzać inne aniżeli wyżej wymienione dane osobowe przekazane przez Państwa w celu realizacji zawieranych umów i wymiany korespondencji handlowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • przewoźnikom świadczącym na Państwa rzecz usługi transportowe,
 • klientom na rzecz których realizowane były i będą usługi transportowe w zakresie dostawy produktów,
 • kancelariom prawnym w celu realizacji dochodzenia roszczeń przez Administratora,
 • podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Spółki, oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
 • podmiotom, z którymi Spółka ma zawarte umowy o przetwarzanie danych osobowych,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to niezbędne do wykonania wszystkich czynności wynikających z punktu 3 oraz przepisów prawa, obligujących Administratora do przetwarzania danych przez określony czas.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (w tym prawo do otrzymania kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mail pod adresem: rodo

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowią przepisy RODO, w tym w szczególności zgoda. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością podpisania umowy, nawiązania współpracy.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Cookies – strona internetowa Spółki używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, itp.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się Korzystanie ze strony internetowej www.opakmet.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.