O nas

Firma Opakmet jest kompetentnym dostawcą kompleksowych rozwiązań do przemysłu kolejowego, medycznego, maszynowego czy budowlanego. Działamy w oparciu o technologię obróbki blach, obróbki skrawaniem oraz przede wszystkim spawania.

Produkujemy wyroby w oparciu o dokumentację klienta oraz o własne projekty przygotowywane przez biuro konstrukcyjno-technologiczne. Od początku swojego istnienia firma pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym, wykorzystującym swoje wieloletnie doświadczenie w budowaniu nowoczesnej organizacji.

 

Zobacz film o firmie

 

CERTYFIKATY

 

 

Historia firmy

1982 Stanisław Barański na zapleczu swojego domu otwiera zakład ślusarski produkujący kapsle do butelek

1991 zakład produkcyjny zostaje przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Poznańskiej 40 w Inowrocławiu

1994 rozpoczęcie współpracy z niemieckim producentem maszyn budowlanych Knauf

2007 rozpoczęcie współpracy z Alstom Transport i przeniesienie zakładu do nowej siedziby na ul. K. Marcinkowskiego 110

2008 uzyskanie certyfikatu EN15085 na poziomie CL2

2014 uzyskanie certyfikatu
IRIS

2017 oddanie do użytku nowej hali o powierzchni 2000 m2 przeznaczonej w całości na spawalnię

2020 zakup nowej hali produkcyjnej 3 500 m2 przy ul. Marcinkowskiego 121 w Inowrocławiu

 

 

Nasza siedziba

 

Opakmet sp. z o.o. sp. komandytowa to przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży metalowej i wieloletni dostawca kompleksowych wyrobów spawanych dla branży kolejowej, medycznej, maszynowej i budowlanej. Specjalizujemy się w produkcji małoseryjnej i jednostkowej wymagającej dużego nakładu pracy inżynierskiej. Naszym klientom oferujemy technologie obróbki plastycznej na zimno, cięcia termicznego, obróbki skrawaniem, spawania oraz klejenia.


Zarządzanie Produkcją

W celu realizacji oczekiwań klientów na najwyższym poziomie firma wdrożyła i w pełni wykorzystuje system Rekord. ERP. Pozwala to w pełni planować produkcję, monitorować proces wytwarzania, nadzorować koszty produkcji oraz kontrolować jakość wyrobów. Poza systemem Rekord przedsiębiorstwo pracuje przy wykorzystaniu w szerokim zakresie narzędzi Lean Manufacturing. Dzięki temu wszystkie obszary podlegają ciągłemu doskonaleniu regularnie wdrażając innowacyjne działania.  

Kładziemy duży nacisk na inicjatywy pracownicze dlatego też stworzyliśmy odpowiedni program dla zgłoszeń wniosków racjonalizatorskich i wdrożeniowych. Dzięki czemu cały czas optymalizujemy nasze procesy ograniczając koszty i polepszając warunki pracy naszych pracowników.  

Od 2005 roku w firmie funkcjonuje System Zarządzania Produkcją Rekord.ERP. Dzięki systemowi kodów kreskowych umożliwia on pełny nadzór nad procesami zachodzącymi w firmie od przyjęcia materiałów, przez wykonanie poszczególnych operacji technologicznych, kontrolę jakości na każdym etapie, aż do sprzedaży gotowego wyrobu. Wdrożenie systemu ERP umożliwiło nam nawiązanie współpracy z firmami o najwyższych wymaganiach z branży motoryzacyjnej i kolejowej.


Technologia produkcji

Nasze technologie produkcji:

 • Spawanie ze zgrzewaniem
 • Obróbka plastyczna blach na zimno na maszynach sterownych numerycznie
 • Obróbka skrawaniem na maszynach sterowanych numerycznie
 • Montaż
 • Klejenie
 • Malowanie proszkowe i na mokro
 • Pasywacja stali nierdzewnej


Inżynieria

Posiadamy własne biuro konstrukcyjno-technologiczne. Nasi inżynierowi pracują przy użyciu oprogramowania Inventor i Solid Works. Pracujemy w oparciu o dokumentację klienta lub o własne projekty. Trzon kadry inżynierskiej stanowią doświadczeni specjaliści w dziedzinie spawania, malowania, obróbki plastycznej na zimno oraz obróbki skrawaniem. Zajmują się oni przygotowaniem dokumentacji technologicznej, nadzorują procesy specjalne oraz optymalizują procesy produkcyjne. Przy wdrażaniu nowego wyrobu dział inżynieryjny jest odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy FMEA które ma na celu przewidzenie i  zdefiniowanie punktów krytycznych przyszłego procesu produkcyjnego oraz wyeliminowanie potencjalnych niezgodności.

Kluczem do sukcesu naszego przedsiębiorstwa jest kadra.

Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych pracowników przez organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i poszerzających horyzonty. Uruchomiliśmy system wniosków racjonalizatorskich umożliwiający kreatywnym osobom zgłaszanie, a następnie wdrażanie najlepszych pomysłów optymalizujących produkcję.

Tworzymy możliwości awansu wewnętrznego. Organizujemy regularne imprezy integracyjne.

Wszystkie te działania są drogą do budowania zgranego zespołu, gotowego podejmować najtrudniejsze wyzwania.

OPAKMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa to przedsiębiorstwo z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży metalowej.

Naszym klientom oferujemy technologie obróbki plastycznej na zimno (cięcie, gięcie, wykrawanie, tłoczenie), cięcia termicznego (laserem i plazmą), obróbki skrawaniem,
spawania oraz klejenia. Mamy wdrożoną normę EN 15085-2 (CL1) na spawanie oraz DIN-EN 6701 (A2) na klejenie części do pojazdów szynowych.

Chcemy zapewnić naszych Klientów, że przed podjęciem się realizacji zamówienia przeprowadzamy dogłębną analizę wymagań dotyczących wyrobu, aby mieć całkowitą pewność, że posiadamy wystarczające zasoby i techniczne możliwości dostarczenia wyrobu, który spełni wymagania obowiązującego prawa oraz norm technicznych i jakościowych dla bezpieczeństwa wyrobu.

Organizacja jest także świadoma ważności bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Organizacji i stwarza warunki, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, między innymi poprzez zabezpieczanie na ich ochronę środków finansowych, a także wykwalifikowanego personelu.
Organizacja zobowiązuje się do spełnienia wymagań prawnych i kontraktowych związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.

Naszą Misją jest:
Nadrzędnym celem naszej organizacji jest satysfakcja naszych klientów w oparciu o następujące zasady, wynikające z normy ISO/TS 22163:

 • wytwarzanie wyrobów spełniających najwyższe wymagania jakościowe
 • terminowa realizacja zamówień
 • ciągła praca nad doskonaleniem organizacji i jej procesów
 • zrównoważony rozwój poprzez przemyślane inwestycje
 • utrzymywanie najwyższych standardów BHP

Naszą Wizją jest:
Zorganizować przedsiębiorstwo OPAKMET w taki sposób, aby działało w oparciu o najnowsze technologie i najnowszy system zarządzania. Tak dobrać wykwalifikowaną załogę i jednocześnie zarazić ją zaangażowaniem, aby wspólnie móc realizować nakreślony wcześniej kierunek.

Sumienna realizacja powyższych zasad jest naszym najwyższym priorytetem, a ich efekty są regularnie monitorowane, czego wynikiem jest podejmowanie ciągłych działań doskonalących.

Inowrocław, 10.01.2023 r
 

Projekty realizowane z udziałem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

Z dniem 30.06.2015 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „OPAK-MET” Stanisław Barański, zakończyło realizację projektu nr RPKP.05.02.02-04-005/14 pn. „Inwestycje innowacyjne podnoszące możliwości wytwórczo – technologiczne firmy OPAK-MET dla przemysłu szynowego”.

W/w projekt był realizowany w okresie od 01.04.2014 do 30.06.2015 r. w ramach wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPOWKP 121/V/5.2.2./2014 ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz umowy o dofinansowanie nr Wp-II-P.433.5.225.2014r. z dnia 27.06.2014 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących danych osobowych, a mianowicie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziliśmy niezbędne aktualizacje do naszej Polityki prywatności, aby wskazać Państwu jakie informacje zbieramy i dlaczego.

W każdym momencie możliwe jest zapoznanie się z naszą Polityką prywatności pod linkiem: kliknij tutaj

OPAKMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa to przedsiębiorstwo z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży metalowej w ramach niniejszej polityki ochrony środowiska deklarujemy i zobowiązujemy się do:

 • Spełnienia i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Prowadzenie procesu produkcji bez nadmiernego wpływu na środowisko.
 • Racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej i wody.
 • Racjonalnej gospodarki wodą jako zasobem naturalnym.
 • Realizowania wszelkich wymagań dotyczących korzystania ze środowiska, które wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa.
 • Bezpiecznego i odpowiedzialnego likwidowania powstałych odpadów.
 • Dołożenie wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko.
 • Edukacja pracowników i ich angażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska
 • Ciągłego doskonalenia stosowania polityki środowiskowej.
 • Kreowanie stałej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami.

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z niniejszą polityką oraz zobowiązują się do jej realizacji poprzez ustalanie i realizowanie zadań i celów środowiskowych wynikających z niniejszej polityki.

Inowrocław 03-01-2023.
 

Opakmet Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oświadcza, że produkuje wyroby na podstawie wymagań naszych klientów i zgodnie z ich dokumentacją techniczną i specyfikacjami. Mimo wszystko oceniamy i monitorujemy substancje w wyrobach w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) we współpracy z naszymi dostawcami.

Jeśli jakakolwiek substancja zawarta w naszych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1% wag. zostanie wpisana na listę kandydacką SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) opublikowanej na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) firma Opakmet przekaże niezwłocznie informacje o tej substancji do naszych klientów.

Inowrocław 03-01-2023.
 

 

Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się Korzystanie ze strony internetowej www.opakmet.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.