Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

PPHU „OPAK-MET” to przedsiębiorstwo z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży metalowej i od pięciu lat dostawca dla tak wymagającego segmentu rynkowego jak branża kolejowa. Specjalizujemy się w produkcji różnego rodzaju wyrobów ze stali i aluminium wg dokumentacji klienta. Naszym klientom oferujemy technologie obróbki plastycznej na zimno (cięcie, gięcie, wykrawanie, tłoczenie), cięcia termicznego (laserem i plazmą), obróbki skrawaniem, spawania oraz klejenia. Mamy wdrożoną normę EN 15085-2 (CL1) na spawanie oraz DIN-EN 6701 (A2) na klejenie części do pojazdów szynowych.

Naszą Misją jest:

Bycie wiarygodnym partnerem dla naszych klientów, OPAK-MET to partner wyprzedzający w myśleniu, zaangażowaniu i reaktywności swoich konkurentów.

Naszą Wizją jest:

Zorganizować przedsiębiorstwo OPAK-MET w taki sposób, aby działało w oparciu o najnowsze technologie i najnowszy system zarządzania. Tak dobrać wykwalifikowaną załogę i jednocześnie zarazić ją zaangażowaniem, aby wspólnie móc realizować nakreślony wcześniej kierunek

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa stosujemy system zarządzania zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001, ISO 14001 oraz specyfikacją IRIS, który zapewnia skuteczne zarządzanie, sprawny przepływ informacji i optymalne wykorzystanie posiadanych możliwości technicznych.

Deklarujemy spełnianie wymagań prawnych i innych odnośnie produktów, jakości, środowiska naturalnego oraz wymagań technicznych, które mają zagwarantować bezpieczne użytkowanie naszych wyrobów,

Chcemy być postrzegani jako przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska. Dążymy do zapobiegania zanieczyszczeniom wprowadzanym do środowiska, a w szczególności do redukcji ilości generowanych odpadów.

Dążymy do ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania w szczególności poprzez zapobieganie, które zapewni identyfikację korzyści zarówno właścicielowi, klientom jak i pracownikom. W naszych działaniach kierujemy się zrozumieniem bieżących i przyszłych potrzeb Klienta. Podejmujemy liczne działania mające na celu jak najlepsze zaspokojenie jego oczekiwań poprzez:

  • stały rozwój i rozszerzenie zakresu produkowanych wyrobów oraz ulepszanie obsługi klienta poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
  • pozyskiwanie nowych klientów
  • zwiększenie zadowolenia wśród pracowników
  • efektywne i oszczędne gospodarowanie materiałami oraz mediami,
  • zmniejszanie ilości powstających odpadów technologicznych oraz prowadzenie racjonalnej dla środowiska gospodarki odpadami
  • Stosowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poprzez stałe nadzorowanie procesów produkcyjnych, ryzyka zawodowego i aspektów środowiskowych oraz skuteczne usprawnianie organizacji pracy.
  • Pozyskiwanie nowych rynków, poprzez spełnianie, a nawet wyprzedzanie oczekiwań Klientów.
  • Uwzględnianie roli wszystkich pracowników, podnoszenie ich kwalifikacji i zaangażowania do działań na rzecz poprawy jakości, bezpieczeństwa wyrobu oraz ochrony środowiska.
  • Podnoszenie poziomu jakości, bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony środowiska, poprzez modernizacje i zakupy bezpiecznego i ekologicznego wyposażenia technologicznego – odpowiednio do możliwości technicznych i finansowych.

Jesteśmy przekonani, że realizacja niniejszej polityki przez wszystkich pracowników przyczyni się do doskonalenia produkowanych wyrobów i świadczonych przez nas usług i buduje podstawy trwałych relacji z Klientami, przy zapewnieniu realizacji strategicznych celów naszej firmy.

Nasi klienci